ที่อยู่ Pacific Sales Management Center
43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 123
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
มือถือ. 080-6646224
แฟ๊กซ์ 02-210-0006-7
อีเมล์ info@pacificsmc.com
แผนที่

For more information, questions, or comments. Please send us a message by input your e-mail address and message below.

ชื่อของคุณ:
* Input your name here as our contact information.
อีเมล์ของคุณ:
* Input your e-mail here.
รายละเอียด:
* Write your comment or question here.
 


«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -