11 เทคนิคการปิดการขาย

ถ้าเราเป็นผู้ขาย ก็อาจจะถามว่าต้องการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Service Mind ของนักขายตรง สำคัญอย่างไร

จิตวิญญาณบริการของนักขายตรง จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มุมมองใหม่ของชีวิตนักขาย “ความสำเร็จ VS ความล้มเหลว”

วันนี้เราจะมานำเสนอนิยามใหม่ของการขาย ระหว่าง ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว เริ่มจาก...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วางแผนงานขาย โดยการกระตุ้นตัวเองแบบ Proactive (ตอนจบ)

การมองโลกในทางบวก – เป็นการคิดดี หรือคิดในทางสร้างสรรค์ คุณไม่ควรคิด...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วางแผนงานขาย โดยการกระตุ้นตัวเองแบบ Proactive

การทำงานแบบ “ Proactive ”นั้นถือว่าเป็นลักษณะของคนที่ทำงานในเชิง...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทำอย่างไรดี จะชนะข้อโต้แย้งได้

นักขายหลายท่านคงจะอ้ำอึ้ง ว่าจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างไรดี...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การเจรจาตรงๆ จะสำเร็จได้อย่างไร

ก่อนอื่นความหมายของ “การเจรจาต่อรอง” คือ การ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทะลุเป้าขาย ด้วย Sale Paradigm

ในปัจจุบันอาชีพนักขาย เป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง เพราะเป็นงานที่...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้าคาดหวังอะไรจากการซื้อสินค้าและบริการ

ถ้าถามว่า คุณซื้อสินค้าและบริการเพราะอะไร....คำตอบของคุณจะเป็น...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ทำไมต้องพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast)

การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) คือ การ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Next >>


«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -