จะรับมือข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างไรดี (How to Handle Customer Objection?)

ในการรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานขายต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีกับข้อโต้แย้ง....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จะขับเคลื่อนทีมงานขายอย่างไรดี (How to Drive Your Sales Performance)

โดยธรรมชาติของงานขายเป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลา แข่งกับตัวเอง การวัดผลงานก็วัดจากตัวเลขยอดขาย ต้องทำงานภายใต้สภาวะกดดัน.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พนักงานขายจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร (How Sales Person Serve Customer Need?)

พนักงานขายหลายคนมักจะยัดเยียดสินค้าที่บริษัทต้องการผลักดันหรือสินค้าที่มีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าโดยไม่ได้สนใจ......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พนักงานขายเรียนรู้อะไรเมื่อปิดการขายไม่ได้

เมื่อปลายปี 2549 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยได้เปิดประมูลโครงการออกแบบและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ 4 ราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16


«back

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -