จากปัจจุบันที่สภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงจากปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลทางการตลาดสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย คู่แข่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ลูกค้ามีความภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าและบริการลดลง สงครามราคา (Price War) งบประมาณการตลาดและขายถูกตัดทอน ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ เป็นอุปสรรคที่ผู้บริหารงานขายมืออาชีพต้องเอาชนะให้ได้เพื่อความสำเร็จในงานขาย

Pacific นำเสนอหลักสูตรการบริหารงานขาย (Sales Management Training) ที่น่าสนใจในปี 2556 ที่จะช่วยให้ผู้บริหารงานขายได้รับรู้แนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิคในการบริหารงานขายแบบใหม่ๆ รวมถึงประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานขายกับองค์กรชั้นนำต่างๆ หลักสูตรของ Pacific ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ (systematic approach) เพื่อให้ผู้บริหารงานขายได้เข้าใจและสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ในองค์กรได้จริง หลักสูตรเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของประเทศไทยมากมาย ท่านจึงมั่นใจได้ว่าหลักสูตรของ Pacific จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของท่านในการบริหารงานขายเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง

หลักสูตรการสัมมนาของ Pacific ในปี 2556 มีดังต่อไปนี้


«back
ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก Pacific ฟรี

Pacific Sales Management Center ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้านงานขายจึงได้ร่วมกับ Green World Publication มืออาชีพด้านการผลิตสื่อและให้บริการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมพัฒนาหลักสูตร ‘Win Industrial Selling พิชิตยอดขายสินค้าอุตสาหกรรม’ เพื่อให้บริการด้านงานพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสำหรับธุรกิจ B2B แขนงต่างๆ


Read More >>

Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Professional Sales Skills
หลักสูตร : Professional Sales Skills

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : How to Handle Angry Customers
หลักสูตร : How to Handle Angry Customers : การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training : Marketing Intelligence
หลักสูตร : Marketing Intelligence
วิทยากร : อาจารย์เอกพันธุ์ สุจินตะบัณฑิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -